Hier kunt u zich aanmelden voor een Corona-test.

PCR RT test - De gouden standaard.
Maakt een vroege signalering van de COVID 19 infectie mogelijk, vermoedelijk zelfs al voordat de patiënt anderen weer kan besmetten. Uitslag de dag na de dag van test-afname. NB zie ook onderstaande disclaimer.

SARS-CoV-19 Rapid Antigen Test - Sneltest.
Aanmerkelijk minder gevoelig dan PCR RT waardoor méér vals negatieve uitslagen omdat deze test het virus pas meet als het na 3 tot 5 dagen na aanvang besmetting al ruimschoots aanwezig is. Bij een positieve uitslag is de patiënt al in staat (geweest) anderen te besmetten. Uitslag binnen één uur na test-afname.

Serologie - Antistoffentest
Stelt vast of er antistoffen zijn aangemaakt. Dan is het COVID 19 virus al in het lichaam aanwezig geweest. Uitslag de dag na de dag van test-afname.

DISCLAIMER

Lees hier de disclaimer.