Hier kunt u zich aanmelden voor een Corona-test.

PCR RT test - De gouden standaard.
Maakt een vroege signalering van de COVID 19 infectie mogelijk, vermoedelijk zelfs al voordat de patiënt anderen weer kan besmetten. Uitslag de dag na de dag van test-afname. NB zie ook onderstaande disclaimer.

SARS-CoV-19 Rapid Antigen Test - Sneltest.
Aanmerkelijk minder gevoelig dan PCR RT waardoor méér vals negatieve uitslagen omdat deze test het virus pas meet als het na 3 tot 5 dagen na aanvang besmetting al ruimschoots aanwezig is. Bij een positieve uitslag is de patiënt al in staat (geweest) anderen te besmetten. Uitslag binnen één uur na test-afname.

Serologie - Antistoffentest
Stelt vast of er antistoffen zijn aangemaakt. Dan is het COVID 19 virus al in het lichaam aanwezig geweest. Uitslag de dag na de dag van test-afname.

DISCLAIMER

Belangrijk om te weten: wat kunt u van ons verwachten?

Betrouwbaarheid van de testuitslag
De testtechnologie die wij en onze partnerlaboratoria hanteren is zeer geavanceerd. Het RIVM heeft onze technologie ook gevalideerd. Onze testuitslagen zijn daarom dus in verreweg de meeste gevallen zeer betrouwbaar. Toch bestaat er altijd een kleine kans op een “valspositieve” uitslag (de uitslag geeft besmetting aan, hoewel u in werkelijkheid niet besmet bent) of een “vals-negatieve” uitslag (de test vindt geen bewijs van besmetting, hoewel u wel degelijk besmet bent). Geen enkele testtechnologie kan dit soort vals-positieve of vals-negatieve testuitslagen volledig uitsluiten. Uw testuitslag biedt dus geen 100% zekerheid.

Wat als de test geen uitslag geeft?
In sommige omstandigheden levert het monster dat wij van u afnemen een niet-te-bepalen uitslag op. Dit kan bijvoorbeeld als u recent alcohol heeft gedronken, als u recent bepaalde soorten medicatie mondeling heeft ingenomen, als u vóór de test met sommige merken mondwater heeft gespoeld, of wanneer sprake is van andere verontreinigingen in de mond-, keel- en neusholten. In dit soort gevallen bieden wij u zo snel mogelijk een tweede test aan. Wij spannen ons in dat geval ook in om de uitslag van de tweede test tijdig aan u beschikbaar te stellen, maar kunnen dat helaas niet garanderen.

Hoe ontvang ik mijn testuitslag en Non-COVID19 Certificaat?
De uitslag van uw test ontvangt u per SMS en per email. Heeft u ook een Non-COVID19 Certificaat besteld? Afhankelijk van uw testuitslag sturen wij u uw certificaat tegelijkertijd per email. Het Non-COVID19 Certificaat vermeld of uw test resultaat negatief of positief is.

Wanneer ontvang ik mijn testuitslag en COVID19 PCR Certificaat?
Wij doen er alles aan om binnen 24-36 uur na afname van uw testmonster uw testuitslag aan u te berichten en eventueel een Non-COVID19 Certificaat aan u te verstrekken. Daar hebben wij ons testproces specifiek op ingericht. In verreweg de meeste gevallen lukt dat ook ruimschoots. De termijn voor ontvangst van uw testuitslag en certificaat is echter een indicatie, geen garantie. Heeft u 48 uur na de afname van uw monster onverhoopt nog geen resultaat ontvangen, stuur ons dan een email onder vermelding van uw 8-cijferige registratienummer. Soms kan het voorkomen dat een testuitslag en/of Non-COVID19 Certificaat later wordt ontvangen – bijvoorbeeld omdat wij prioriteit verlenen aan mensen met een medische indicatie, aan zorgpersoneel en aan mensen uit andere (door de overheid aangewezen) cruciale beroepen.

Als u niet binnen 72 uur na de afname van uw monster uw testuitslag en/of Non-COVID19 Certificaat heeft ontvangen, zullen wij op uw verzoek uw testkosten restitueren. Omdat wij de verstrekking van uw testuitslag en/of Non-COVID19 Certificaat niet kunnen garanderen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die u mocht lijden doordat u uw testuitslag en/of Non-COVID19 Certificaat niet binnen 72 uur heeft ontvangen.

Bovendien geldt in alle gevallen (dus niet alleen wanneer uw testuitslag en/of certificaat niet tijdig zijn ontvangen) dat onze totale, cumulatieve aansprakelijkheid voor een eventuele tekortkoming beperkt is tot maximaal het factuurbedrag van uw test en/of uw bestelling van een COVID19 PCR Certificaat.

Ik ga op reis. Wat kan ik doen als ik niet op tijd mijn Non-COVID19 Certificaat heb ontvangen?

Als u op reis gaat is het belangrijk dat u zo vroeg mogelijk uw testafspraak inplant en dat u ook voldoende maatregelen treft voor het geval u uw testuitslag en/of uw Non-COVID19 Certificaat niet op tijd voor uw vlucht heeft ontvangen. Heeft u na 48 uur (na afname) nog geen resultaat ontvangen, dan adviseren wij u ons een bericht te sturen via ons contactformulier. Wij streven er naar alle e-mails die wij ontvangen binnen 8 uur te beantwoorden (tijdens kantooruren, 7 dagen per week) en wij zullen u zo goed mogelijk proberen te helpen om alsnog uw testuitslag en/of Non-COVID19 Certificaat tijdig te ontvangen.